Kurs Skałkowy

KURS SKAŁKOWY

kurs po drogach ubezpieczonych

Kurs wspinaczki skalnej w skałach przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją (prowadzenie dróg) po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne w terenie naturalnym. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych. (ścianki wspinaczkowe)

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.
Miejsce: Jura Południowa – Dolinki Krakowskie.
Czas trwania: minimum cztery dni.
Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.
Prowadzący: Michał Bilko – Instruktor wspinaczki

DLA KOGO JEST KURS SKAŁKOWY?

Kurs skałkowy po drogach ubezpieczonych jest przeznaczony dla osób które chcą się wspinać w skałach. Jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy nie mieli dotychczas żadnego kontaktu ze wspinaniem. Jest również doskonałym kursem dla osób które wspinały się już w skałach lub na ściance, jednakże chciałyby zunifikować swoją wiedzę. W ciągu czterech dni kursu nauczysz się podstaw wspinania, operacji linowych, zachowania w sytuacjach awaryjnych, poznasz sprzęt wspinaczkowy. Dla osób które chcą docelowo wspinać się w górach, najlepszym rozwiązaniem będzie odbycie 4 dniowego kursu skałkowego, a następnie po pewnym czasie kursu wspinania na własnej asekuracji (skierowanie na kurs taternicki). Masz pytania? Zapraszam do kontaktu. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania.

kurs skałkowy

PROGRAM KURSU SKAŁKOWEGO

Program kursu jest zgodny z programem szkoleń PZA (Polski Związek Alpinizmu)

1. Podstawowe informacje o sprzęcie wspinaczkowym (parametry, atesty, zastosowania):

– buty
– uprzęże biodrowe
– kaski wspinaczkowe
– liny wspinaczkowe, repsznury
– karabinki (używane we wspinaczce sportowej)
– ekspresy
– taśmy
– przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri
– akcesoria: magnezja, woreczek

2. Zasady asekuracji:

– zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny
– asekuracja na wędkę: wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa przyrządu asekuracyjnego oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; postawa asekurującego
– asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć); postawa asekurującego
– przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.

kurs skałkowy

3. Węzły i ich zastosowanie:

– ósemka
– kluczka
– półwyblinka
– wyblinka
– flagowy
– węzły zaciskowe
– zwijanie i przenoszenie liny

4. Nauczanie techniki wspinania:

– wykorzystanie chwytów i stopni
– ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna
– zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.

5. Podstawy technik linowych:

– wspinaczka drogą dwu lub wielowyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu, budowa stanowisk.
– zjazdy na linie w wysokim przyrządzie – zjazd z pośrednim stanowiskiem.

6. Sytuacje awaryjne w skałach.

m.in.
– wyciąganie partnera do stanowiska (np. metoda „U”)
– opuszczanie partnera
– zjazd z poszkodowanym
– zablokowanie liny w przyrządzie (węzeł flagowy)
– wychodzenie po linie (prusikowanie)

7. Skale trudności używane w skałkach.
8. Zasady i etyka uprawiania wspinaczki w Polsce.

kurs skałkowy

PLAN KURSU SKAŁKOWEGO

Pierwszy dzień – Omówienie sprzętu, wspinanie z górną asekuracją ( na wędkę ), wprowadzenie do wspinania z dolną asekuracją.
Drugi dzień – Wspinanie z dolną asekuracją, techniki wspinania, formacje skalne, prowadzenie liny, przewiązywanie się przez stanowisko.
Trzeci dzień– Wspinanie wielowyciągowe, budowanie stanowisk, zjazd w wysokim przyrządzie ze stanowiskiem pośrednim.
Czwarty dzień – Autoratownictwo, sytuacje awaryjne w skałach. Etyka wspinacza.

Plan kursu może ulec zmianie w zależności od poziomu kursantów i szybkości przyswajania wiedzy.

SPRZĘT POTRZEBNY NA KURS

Cały sprzęt wspinaczkowy zapewnia Szkoła Wspinania „OnSajt” , jednak musisz wziąć ze sobą…

Buty wspinaczkowe – jeśli jeszcze nie kupiłeś, chętnie doradzę.
Worek z magnezją
Plecak ok 35l – do przenoszenia szpeju
Ubiór sportowy – dostosowany do pory roku i warunków atmosferycznych
Kurtkę przeciwdeszczową 

NOCLEG

Polecam
Baza noclegowa IPW w Dolinie Będkowskiej
Integrowanie Przez Wspinanie
Kontakt – 662 110 066

Brandysówka w Dolinie Będkorskiej
dolinabedkowska.pl
Kontakt – 513 347 111

Baza noclegowa IPW.

DOJAZD

Jest kilka możliwości:

– własnym środkiem transportu.
– umawiasz się w grupie i podróżujecie razem. Akademia „OnSajt”
– umawiasz się z instruktorem.
– lokalnym środkiem transportu.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS

– ukończone 18 lat lub w przypadku osób niepełnoletnich podpisana zgoda rodziców
– zgłoszenie na adres e-mail info@kurs-skalkowy.pl
– wpłata bezzwrotnego zadatku na konto szkoły (numer konta otrzymasz w e-mailu zwrotnym po zgłoszeniu)
– przedstawienie zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie lub podpisanie oświadczenia pierwszego dnia kursu
– jakakolwiek wiedza na temat wspinania nie jest wymagana, wszystkiego nauczysz się na kursie

CO PO KURSIE?

Wszystkie osoby które ukończyły kurs skałkowy, zapraszam do Akademii „OnSajt” – wejdź i dowiedź się więcej!

Zapraszam